Historikk

Utsikt fra JonsokknutenDet som i dag er Fjelltun Leirsted var opprinnelig to gårdsbruk og dette var gården Egeland. NMS kjøpte den ene gården i 1966. Det store uthuset ble ombygd til det som i dag er hovedbygget. To overnattingshus ble satt opp, Egertun i 1982 og Hålandstun i 1988. Nabogården ble innlemmet i leirstedet i 1992. I 2012 var aktivitetshallen ferdig. Mer historikk er å finne i heftet «Fra heiegård til misjonssenter».

Leirstedet feirer 50-års jubileum i 2016. Jubileumsfesten 22.april samlet 120 mennesker og ble en flott festdag med hilsen fra bl.a. Flekkefjord ordfører Jan Sigbjørnsen. Et helt nytt historiehefte «Et levende og aktivt misjonssenter» presenterer den 50 år lange historien.