Bruk og overnatting

Der grusveien tar av fra Riksvei 469 er det et par svinger som er så krappe at de lengste bussene ikke kan kjøre der. Hvis en ønsker å komme til Fjelltun i buss, må derfor bussen ikke være større enn 35-40 seter.

Det er et ønske at leirstedet skal bidra til sunn livsutfoldelse. Stedets egenart og profil medfører derfor at leirstedet er alkoholfri sone.

Leirstedet har en kiosk med et begrenset utvalg av brus, is, chips og sjokolade (kan brukes av alle som leier stedet)

Annet utstyr: dyner og puter ved overnatting (kan lånes hvis avtalt), piano, projektor (fast montert i taket i stua i hovedbygget), lerret, bålpanne (de som leier tar selv med grillkull og tennvæske), 4 gitarer

Transport: Det går ingen rutebusser fra Flekkefjord til Fjelltun. Minibuss/ ordinær Taxi kan bestilles fra Drosjesentralen i Flekkefjord, tlf.: 38 32 32 00. For ruteopplysninger om bussforbindelse fra Flekkefjord til Stavanger/ Kristiansand, ring 177

Kontakt oss!