Gammelt og nytt om hverandre

Fjelltuns historie er en god nok grunn i seg selv til å besøke leirstedet. Her finner du gammelt og nytt om hverandre. 

– Fjelltun består av to tidligere gårdsbruk. Det er derfor mange historiske minner fra den tida.

Det sier Sverre Jakobsen, daglig leder for NMS Fjelltun. Historien til Fjelltun tar oss først tilbake til 1966 da Det Norske Misjonsselskal (NMS) kjøpte et gårsbruk på gården Egeland i Flekkefjord.

– Når ble Fjelltun grunnlagt, og hva var formålet på den tiden?

Fjelltun startet i 1966 da Det Norske Misjonsselskap (NMS) kjøpte et gårdsbruk på gården Egeland i Flekkefjord. Formålet var å arrangere leirer for å gi barn og unge en sunn livsutfoldelse i lek og alvor, ute og inne. Formidling av det kristne budskap og informasjon om NMS sitt misjonsarbeid skulle være det viktigste.

– Lå den noen spesiell gammel historie i veggene fra det som nå er leirstedet?

Bygningene er beholdt i samme størrelse og utforming som da det var gårdsbruk. Også uteområdene har sin spesielle historie. På 1930-tallet hadde barna sin egen åker som de kalte for misjonsåkeren. Der dyrket de poteter og pengene ble sendt til misjonsarbeidet.

 Grantunløa 1

– Noen spesielle hendelser, spesielle besøk eller andre ting av betydning som har skjedd eller oppstått på leirstedet gjennom tiden?

Høydepunktene på Fjelltun er når det myldrer av mennesker både ute og inne. Leirene har vært det viktigste som har skjedd og de har det vært mange av hvert eneste år. Andre høydepunkt har vært feiringen av at nye bygg har stått ferdige. Eksempler på dette er innvielsen av hovedbygget i 1980 og åpningen av Fjelltunhallen i 2012. Feiringen av 50-års jubileet i april i år ble en fantastisk dag. Også dagene med auksjon og loppemarked samler mye folk og er spesielle hendelser.

Besøkene fra Hald Internasjonale Senter i Mandal var utrolig spennende. Ei helg med ca. 80 aktive ungdommer fra 14 forskjellige land forteller noe om det verdensvide arbeidet Fjelltun er en del av.

– Når man i dag besøker leirstedet, er det noen åpenbare synlige tegn til oppstartstiden eller annen historikk rundt leirstedet området?

Ja, her kan du bo i det huset der alt foregikk de første årene. Du kan oppleve de gamle stuene som var spisesal og møtesal, og de knøttsmå rommene på loftet der alle leirdeltakerne sov. Ved inngangsdøra henger klokka som er en gave fra barneleiren i 1970 og som ble brukt for å ringe inn til måltider og møter.

En del redskaper fra den tiden Fjelltun var to gårdsbruk er nå samlet i den ene løebygningen. Dette huset er i den stand det var i da gården ble drevet. Så det er mye som minner om at historien går langt tilbake.

Alle gjestebøkene er tatt vare på og stilt ut i det ene huset. Her kan en se hvem som har vært på stedet i alle disse 50 årene. Det er laget to historiehefter og en perm om dagliglivet da gårdene ble drevet. Den første informasjonsbrosjyren fra 1967 er også tatt vare på.

– Hvordan har historien til leirstedet satt sitt preg på leirstedet slik det framstår i dag?

Fjelltuns egenart består i at det har sin historie. Det er ikke et stort bygningskompleks som har blitt satt opp på et bestemt tidspunkt. Det består i dag av 8 bygninger som alle er bygd til forskjellige tider. Den eldste bygningen er fra 1892 og den nyeste er fra 2012. Husene fra 1892 og 1933 som i mange år har vært brukt som vanlige beboelseshus, kan de som besøker stedet i dag oppleve akkurat slik de var da. Gammelt og nytt preger stedet og dette er med og gir Fjelltun sitt særpreg.

Du har kanskje også lyst til å lese...